แหล่งเรียนรู้ IT

  ผู้ชม :2107

  E-Book

  FlipAlbum การใช้โปรแกรม FlipAlbum Vista Pro การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Flip Album Vista Pro คู่มือการใช้โปรแกรม Flip Album การใช้โปรแกรม FlipAlbum การสร้าง E-book ด้วย Flip Alabum Desktop Author การสร้าง E book ด้วย Desktop Author   ผู้ชม :3654

  View page »

  Microsoft PowerPoint

  Microsoft PowerPoint 2003 บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PowerPoint บทที่ 2 การสร้างไฟล์นำเสนอ บทที่ 3 มุมมองชิ้นงาน บทที่ 4 การบันทึกไฟล์ บทที่ 5 การลบและเพิ่มสไลด์ บทที่ 6 การกำหนด Header / Footer บทที่ 7 การจัดการฉากหลังของสไลด์ บทที่ 8 การสั่งพิมพ์และตั้งค่าแผ่นสไลด์ บทที่ 9 การจัดทำสไลด์ต้นแบบ ( Master) บทที่ 10 การใช้เทคนิคกับแผ่นสไลด์ บทที่ 11 การจัดทำบทบรรยายสำหรับผู้พูด บทที่ 12 การใช้ Text , Object บทที่ 13 การสร้างกราฟ บทที่ 14 การเชื่อมโยงหลายมิติและ URL …

  View page »

  WORDPRESS

  WORDPRESS เทคนิคการติดตั้ง wordpress การสร้างเว็บบล็อกออนไลน์ด้วย wordpress การใช้งาน Blog ที่ wordpress การสร้างเว็บบล็อกออนไลน์ด้วย wordpress คู่มือการใช้งานเว็บบล็อก CMS ด้วย wordpress (ฉบับพื้นฐาน) คู่มือการใช้งาน Social Media wordpress เบื้องต้น การใช้งาน Blog ที่ wordpress.com   ผู้ชม :3473

  View page »

  ใส่ความเห็น

  Your email address will not be published.

  You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>