ประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-6)

ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด
น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ
เปลวไฟต้องเศษไม้
กลอนสุภาพ
พระคุณแม่
บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่อง จับระบำ
กลอนบทละคร
กลอนดอกสร้อย
กลอนสุภาพ
กาพย์ยานี
กลอนสุภาพ ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
โคลง สยามานุสสติ
สายน้ำ สายชีวิต
การอ่านร้อยกรอง
กลอนหก คิดดี ทำดี
กลอนบทละคร เรื่อง สังข์ทอง
โคลงโลกนิติ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ตัวเลขไทย
การอ่านกาพย์ยานี 11
ดอกบัว
ดอกรัก
รักนวลสงวนงาม
เสภาขุนช้างขุนแผน
กลอนบทละคร รามเกียรติ์
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน

ผู้ชม :2951
ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด
ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด
44 ก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิด.mp3
3.0 MiB
836 Downloads
รายละเอียด
น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ
น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ
45 น้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุ.mp3
849.2 KiB
782 Downloads
รายละเอียด
เปลวไฟต้องเศษไม้
เปลวไฟต้องเศษไม้
46 เปลวไฟต้องเศษไม้.mp3
1.6 MiB
627 Downloads
รายละเอียด
กลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ
47 กลอนสุภาพ.mp3
3.1 MiB
498 Downloads
รายละเอียด
พระคุณแม่
พระคุณแม่
48 พระคุณแม่.mp3
2.7 MiB
367 Downloads
รายละเอียด
บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่อง จับระบำ
บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่อง จับระบำ
49 บทเห่กล่อมพระบรรทม เห่เรื่อง จับระบำ.mp3
6.6 MiB
2603 Downloads
รายละเอียด
กลอนบทละคร
กลอนบทละคร
50 กลอนบทละคร.mp3
1.7 MiB
241 Downloads
รายละเอียด
กลอนดอกสร้อย
กลอนดอกสร้อย
51 กลอนดอกสร้อย.mp3
1.3 MiB
266 Downloads
รายละเอียด
กลอนสุภาพ
กลอนสุภาพ
52 กลอนสุภาพ.mp3
2.3 MiB
323 Downloads
รายละเอียด
กาพย์ยานี
กาพย์ยานี
53 กาพย์ยานี.mp3
1.1 MiB
472 Downloads
รายละเอียด
กลอนสุภาพ ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
กลอนสุภาพ ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา
54 กลอนสุภาพ ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา.mp3
2.8 MiB
405 Downloads
รายละเอียด
ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
55 ไทยรวมกำลังตั้งมั่น.mp3
2.3 MiB
200 Downloads
รายละเอียด
โคลง สยามานุสสติ
โคลง สยามานุสสติ
56 โคลง สยามานุสสติ.mp3
1.8 MiB
276 Downloads
รายละเอียด
สายน้ำ สายชีวิต
สายน้ำ สายชีวิต
57 สายน้ำ สายชีวิต.mp3
1.3 MiB
355 Downloads
รายละเอียด
การอ่านร้อยกรอง
การอ่านร้อยกรอง
58 การอ่านร้อยกรอง.mp3
1.3 MiB
354 Downloads
รายละเอียด
กลอนหก คิดดี ทำดี
กลอนหก คิดดี ทำดี
59 กลอนหก คิดดี ทำดี.mp3
3.0 MiB
195 Downloads
รายละเอียด
กลอนบทละคร เรื่อง สังข์ทอง
กลอนบทละคร เรื่อง สังข์ทอง
60 กลอนบทละคร เรื่อง สังข์ทอง.mp3
4.1 MiB
295 Downloads
รายละเอียด
โคลงโลกนิติ
โคลงโลกนิติ
61 โคลงโลกนิติ.mp3
2.9 MiB
261 Downloads
รายละเอียด
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ
62 ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ.mp3
2.4 MiB
257 Downloads
รายละเอียด
ตัวเลขไทย
ตัวเลขไทย
63 ตัวเลขไทย.mp3
1.8 MiB
191 Downloads
รายละเอียด
การอ่านกาพย์ยานี 11
การอ่านกาพย์ยานี 11
64 การอ่านกาพย์ยานี 11.mp3
1.0 MiB
357 Downloads
รายละเอียด
ดอกบัว
ดอกบัว
65 ดอกบัว.mp3
960.9 KiB
217 Downloads
รายละเอียด
ดอกรัก
ดอกรัก
66 ดอกรัก.mp3
1.3 MiB
163 Downloads
รายละเอียด
รักนวลสงวนงาม
รักนวลสงวนงาม
67 รักนวลสงวนงาม.mp3
1.3 MiB
213 Downloads
รายละเอียด
เสภาขุนช้างขุนแผน
เสภาขุนช้างขุนแผน
68 เสภาขุนช้างขุนแผน.mp3
3.5 MiB
324 Downloads
รายละเอียด
กลอนบทละคร รามเกียรติ์
กลอนบทละคร รามเกียรติ์
69 กลอนบทละคร รามเกียรติ์.mp3
1.4 MiB
278 Downloads
รายละเอียด
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
70 เป็นมนุษย์หรือเป็นคน.mp3
2.9 MiB
349 Downloads
รายละเอียด

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>