วุฒิบัตรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยไม่ตรงวุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ในระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ณ โรงแรมหาดใหญาพาราไดส์  จ.สงขลา

 คลิ๊กรับวุฒิบัตรอบรมไทยไม่ตรงวุฒิ

ผู้ชม :673