China’s Got Talent show 2011 12-year-old Mongolian boy singing “Mother in the Dream”

คลิ๊กเลยครับ

ซึ้งมากครับกับเรื่องราวของเด็กอายุ 12  ปี  ผู้ซึ่งได้สูญเสีย พ่อ แม่ ด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อเขาอายุได้ 8  ปี กับเพลงแม่ในความฝัน ลองฟังดูครับ  ถึงแม้ว่า  จะฟังภาษาจีนไม่รู้เรื่อง  แต่ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกนั้น Continue reading

ผู้ชม :2496

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๑ จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๕๔

ภาพวีดีโอความหมายตราสัญลักษณ์
“งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้  ครั้งที่ 61  จังหวัดชุมพร”  คลิกที่นี่

ประว้ติการจัดงาน

ตราสัญลักษณ์

เกณฑ์การแข่งขัน Continue reading

ผู้ชม :93492

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมงานสัมมนาถอดประสบการณ์โรงเรียนมาตรฐานสากล

สพม.เขต 11 เป็นเจ้าภาพ เรื่อง ถอดประสบการณ์จัดการความรู้การสอนภาษาต่างประเทศที่สองในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมสยามธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้ชม :9565

ภาพบรรยากาศการเสวนาหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

สพป.สตูล จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 โดยจัดหลักสูตรเสวนาทางวิชาการหลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” จัดเสวนาในวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และต้องขอขอบคุณพิเศษกับทีมวิทยากรจากไมโครซอฟท์ ที่มาเป็นวิทยากรในงานนี้ ประกอบด้วย

1. นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ Microsoft (Thailand) Ltd.

2. นางสาวเรวดี รามสูตร ผู้บริหารโครงการ Microsoft Partners in Learning Thailand

3. นายวิชัย สีสุด Thailand Innovative Teachers | Microsoft Partners in Learning Thailand

มาลองชมภาพบรรยากาศการเสวนาทางวิชาการหลักสูตร Continue reading

ผู้ชม :1917

ส่งข้อมูลนักเรียนสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554

ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งข้อมูลนักเรียนสำหรับสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 ด่วนที่สุด เนื่องจากขณะนี้ล่วงเลยเวลาที่ สพป.สตูล แจ้งขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลนักเรียนมาแล้ว จำนวน 23 โรงเรียน ได้แก่ นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 , บ้านเกาะอาดัง , บ้านเขาไคร , บ้านโคกพะยอม , บ้านเจ๊ะบิลัง , บ้านตันหยงละไน้ , บ้านตำมะลังเหนือ , บ้านท่าน้ำเค็มใต้ , บ้านทุ่งริ้น , บ้านทุ่งเสม็ดฯ , บ้านนาแก้ว ,บ้านบ่อเจ็ดลูก . บ้านบ่อหิน , บ้านปากละงู , บ้านป่าแก่บ่อหิน , บ้ายมะนัง , บ้านวังตง , บ้านวังสายทอง , บ้านส้านแดง , บ้านสายควน , ผังปาล์ม 2 , ผังปาล์ม 4 และอนุบาลสตูล ขอขอบพระคุณโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในการนำส่งข้อมูล

ผู้ชม :2548

แจ้งผู้เข้าร่วมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ”

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลได้จัดงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 13 เขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยได้จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการหลักสูตร เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผู้เข้าเสวนาทุกท่านควรจะนำ Notebook และปลั๊กไฟพ่วง มาด้วย เพื่อใช้ประกอบการอบรม จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ผู้ชม :2676

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียน งานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ปี 2554 จังหวัด

ผู้ชม :4915

การส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554

ขอให้โรงเรียนอีก 34 โรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554 ในการสอบ O-NET รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วครับ

ผู้ชม :2654

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ 2551

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โครงการธนาคารข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

เมื่อท่านนำไปใช้ทดสอบนักเรียนขอความกรุณาส่งกระดาษคำตอบของนักเรียนทุกคนที่ท่านนำไปใช้ทดสอบ  มายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป  จะขอบคุณอย่างยิ่ง

คณะพัฒนาแบบทดสอบ

สาระที่  1 จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 1

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 2

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 3

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 4

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 5

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 6

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 7

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 8

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 9

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 10

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 ตัวชี้วัดที่ 11

Continue reading

ผู้ชม :188316

เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554

เป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดและแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 ระดับ สพฐ. ครับ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ครับ

 

ผู้ชม :4630

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โครงการธนาคารข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวชี้วัดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551

เมื่อท่านนำไปใช้ทดสอบนักเรียนขอความกรุณาส่งกระดาษคำตอบของนักเรียนทุกคนที่ท่านนำไปใช้ทดสอบ  มายังกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล (กลุ่มงานวัดผล และประเมินผลการศึกษา) เพื่อนำไปวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบต่อไป  จะขอบคุณอย่างยิ่ง
คณะพัฒนาแบบทดสอบ

สาระที่ 1  จำนวนและการดำเนินการ

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 1
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 2
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 3
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 4

สาระที่ 2  การวัด

แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ตัวชี้วัด 5
 Continue reading 
ผู้ชม :144518

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ พิเศษเรียนร่วม

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการพิเศษเรียนร่วม ในระดับ สพป.สตูล  มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการแข่งขันเด็กเรียนร่วม

 

ผู้ชม :2357