กุมภาพันธ์ 2022 archive

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนและบริจาคหนังสือจากบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด

16 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกา …

Continue reading

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่กา …

Continue reading

Continue reading

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่กา …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับความพร้อมของสถานศึกษาพอเพียง คัดกรองเพื่อประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอ …

Continue reading

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป …

Continue reading

Continue reading

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลำ โดยใช้ CIPPIEST Model

ชื่อเรื่อง    การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อน …

Continue reading

Continue reading