กรกฎาคม 2022 archive

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้าน Coding “CODING Achievement Awards”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รอง ผอ. …

Continue reading

Continue reading

เกียรติบัตรการแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ได้จัดก …

Continue reading

สื่อความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย

#กลุ่มคุณภาพ ทำงานมีมาตรฐาน ประสานความร่วมมือ ใช้สื่อเท …

Continue reading

การแข่งขันทักษะภาษาไทย พุทธศักราช 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.สตูล เป็น …

Continue reading

Continue reading

แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำเอกส …

Continue reading

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย

  วันที่ 5 ก.ค.2565 นายอำนวย สีนาค รองผอ.สพป.สตูล …

Continue reading

Continue reading

ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 4 ก.ค. 65 นายสมพงศ์ พละไชย ศึกษาธิการจังหวัดสตูล …

Continue reading

Continue reading